Hà Nội, ngày 27-09-2020

HĐND huyện Ứng Hòa hoàn thành 5 đợt giám sát, khảo sát

14/07/2020 07:24 | 0

(HNM) - Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng HĐND huyện Ứng Hòa vẫn hoàn thành kế hoạch giám sát theo kế hoạch về: Xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đối với 3 xã (Cao Thành, Trường Thịnh, Phù Lưu); hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tác phân bổ, thu - chi ngân sách năm 2020 của các xã Hòa Nam, Kim Đường; công tác dạy và học ở các trường học công lập trên địa bàn. 

Ngoài ra, HĐND huyện thực hiện một đợt khảo sát về kết quả thực hiện nội dung kỳ họp cuối năm 2019 đối với HĐND 2 xã (Sơn Công, Minh Đức). 

Từ nay đến hết năm 2020, HĐND huyện Ứng Hòa tiếp tục thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /