Hà Nội, ngày 27-09-2020

Hướng các phong trào thi đua về cơ sở

14/07/2020 15:05 | 0

(NSHN) - Ngày 14-7, Cụm thi đua số 4, gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2020 và Tọa đàm "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị  - xã hội thành phố Hà Nội thuộc Cụm thi đua số 4 đã chủ động thực hiện có hiệu quả các nội dung giao ước thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Điển hình là vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các thành viên trong Cụm đã đổi mới cách thức chỉ đạo thi đua, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng về cơ sở.

6 tháng cuối năm 2020, Cụm thi đua số 4 sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, khích lệ đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Tham gia Tọa đàm "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', các thành viên trong Cụm đã nêu nhiều mô hình, phương thức tuyên truyền, vận động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội...

Nguyên Hoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /