Hà Nội, ngày 18-05-2021

Nêu cao y đức, trau dồi y thuật nhằm khám chữa bệnh phục vụ nhân dân

22/07/2020 18:29 | 0

(NSHN) - Chiều 22-7, Hội Đông y quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có toàn thể 132 hội viên.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo của Hội Đông y quận Hoàn Kiếm cho thấy, Hoàn Kiếm là quận trung tâm, có phố chuyên kinh doanh nghề Đông y mang tên Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; có đội ngũ lương y, thầy thuốc Đông y tinh thông y thuật. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Đông y quận Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đông y quận khóa XIII đã đề ra, qua đó góp phần vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Hoàn Kiếm.

Với tổng số 132 hội viên, chia thành 5 chi hội, đến nay, Hội Đông y quận Hoàn Kiếm có nhiều hội viên cao tuổi, có trình độ chuyên môn cao, có nhiều cống hiến tiêu biểu đóng góp cho nền y học cổ truyền. Ban Chấp hành Quận hội cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các hội viên nâng cao y đức, trau dồi y thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội Đông y quận Hoàn Kiếm cũng đã làm tốt công tác khám, chữa bệnh, phát triển chuyên môn kỹ thuật; tổ chức khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho 985.750 lượt bệnh nhân. Công tác xã hội từ thiện, khám chữa bệnh nhân đạo cho các đối tượng chính sách cũng được Hội quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Đông y quận Hoàn Kiếm sẽ tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội theo Điều lệ của Trung ương Hội Đông y; nỗ lực xây dựng nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới; tiếp tục nêu cao y đức, trau dồi y thuật, góp phần vào sự nghiệp nâng cao sức khỏe, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hội cũng phấn đấu kiện toàn tổ chức Hội và các chi hội; phát triển 5% hội viên mới, nỗ lực đổi mới công tác Hội. Hội cũng đặt mục tiêu 100% chi hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ ghi trong Điều lệ Hội, trong đó 80% chi hội hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, Hội sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng Đông y, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn quận cũng như tích cực khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Đông y quận Hoàn Kiếm khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 lương y; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội khóa XII và hiệp thương bầu cử đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội Đông y thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Bác sĩ, Đại tá Quân y Quách Tuấn Vinh được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Đông y quận Hoàn Kiếm khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hương Ly
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /