Hà Nội, ngày 18-05-2021

Giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường ở quận Hoàn Kiếm

28/07/2020 07:03 | 0

(HNM) - Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Quyết định số 122/QĐ-HĐND về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”.

Theo đó, từ ngày 28-7 đến 25-8-2020, HĐND quận sẽ giám sát tập trung vào việc ban hành các văn bản để hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị theo chức năng, thẩm quyền được giao; công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị; công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, HĐND quận sẽ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, bất cập, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /