Hà Nội, ngày 24-09-2020

HĐND huyện Phúc Thọ giám sát công tác quản lý, sử dụng đất

15/09/2020 06:58 | 0

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ vừa giám sát công tác quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ năm 2020.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, UBND thị trấn Phúc Thọ đã kiểm tra, rà soát đối với 168 trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công trên địa bàn với diện tích 3,68ha; phát hiện và xử lý dứt điểm 7 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp phát sinh trong năm 2020 với tổng diện tích 0,047ha. Dù có nhiều nỗ lực, song công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là hiện tượng người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nhiều trường hợp vi phạm về đất đai chưa được xử lý dứt điểm…

Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ đề nghị, UBND thị trấn Phúc Thọ thời gian tới tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát lại các kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm về đất đai, đặc biệt là vi phạm đất nông nghiệp trên địa bàn...

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /