Hà Nội, ngày 22-10-2020

Quận ủy Đống Đa tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận

15/10/2020 12:12 | 0

(NSHN) - Ngày 15-10, Quận ủy Đống Đa tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020); sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TƯ, ngày 14-7-2015, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020.

Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng trong 90 năm qua. Trải qua các giai đoạn cách mạng, ngành Dân vận của Đảng nói chung và của quận Đống Đa nói riêng đã đạt được những thành tích to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội...

Trong 5 năm qua, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức 20 đoàn, thực hiện 35 cuộc kiểm tra đối với 35 đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Qua kiểm tra, công tác dân vận trên địa bàn quận đã được các cấp chính quyền quan tâm, triển khai thực hiện có nhiều đổi mới theo hướng trọng dân, gần dân, vì dân, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Quận Đống Đa cũng đã triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công tác cán bộ…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quận được triển khai với nhiều hình thức mới, có sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực; năm 2020, đã có 89 tập thể, 77 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Nhân dịp này, 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được quận Đống Đa khen thưởng.

* Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 6.

Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /