Hà Nội, ngày 22-10-2020

Quận Hoàng Mai hoàn thành 10/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020

15/10/2020 12:56 | 0

(NSHN) - Ngày 15-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai (khóa IV) đã tổ chức hội nghị lần thứ hai nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

 Quang cảnh hội nghị.

9 tháng của năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành 7 chỉ thị, 3 nghị quyết, 2 chương trình hành động, 24 kế hoạch và 35 thông báo kết luận chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Quận đã hoàn thành 10/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; thu ngân sách đạt 3.513 tỷ đồng, bằng 58% dự toán. Công tác cải cách hành của quận tiếp tục duy trì hiệu quả, số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ 99,8%; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời…

Trong công tác xây dựng Đảng, 14/14 phường của quận đã sắp xếp xong đối với người hoạt động không chuyên trách; sắp xếp từ 701 tổ dân phố xuống còn 350 tổ dân phố; kết nạp 156 quần chúng ưu tú vào Đảng…

3 tháng cuối năm 2020, Quận ủy Hoàng Mai tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ. Quận phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lý đất đai, kiên quyết xử lý các vi phạm trong quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn; tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. 

Đảng bộ quận Hoàng Mai cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020; kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

Hiền Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /