Hà Nội, ngày 25-10-2020

Cầu Giấy phát triển các mô hình học tập vượt chỉ tiêu được giao

17/10/2020 18:27 | 0

(NSHN) - Ngày 17-10, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy tổ chức Ngày hội khuyến học năm 2020 và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Quang cảnh Ngày hội khuyến học quận Cầu Giấy năm 2020.

5 năm qua, các cấp hội khuyến học từ quận đến cơ sở đã triển khai 22 chuyên đề, mô hình khuyến học, khuyến tài mới. Hầu hết các mô hình học tập của quận đều đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương Hội khuyến học Việt Nam và thành phố giao. Hiện nay, tỷ lệ gia đình học tập tăng từ 70,5% năm 2015 lên 79,5%; tỷ lệ dòng họ học tập tăng từ 75% năm 2015 lên 79,5%; tỷ lệ cộng đồng học tập tăng từ 80% năm 2015 lên 95%; tỷ lệ đơn vị học tập tăng từ 85,7% năm 2015 lên 95,2%.

Trong đó, mô hình “Trung tâm học tập gắn với cụm dân cư” được thành phố đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện, 12 Trung tâm học tập cộng đồng tại các cụm dân cư, tổ dân phố hoạt động rất nền nếp. Năm 2020, quận sẽ có thêm 10 nhà họp cộng đồng được đầu tư giá sách, sách, truyện bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Cũng 5 năm qua, các cấp hội từ quận đến cơ sở đã trực tiếp và phối hợp với các ngành trao thưởng 27,6 tỷ đồng cho 202.196 lượt gia đình, dòng họ, các em học sinh, giáo viên… tiêu biểu.

Tại hội nghị tổng kết, 20 gia đình, 4 dòng họ tiêu biểu… có truyền thống hiếu học đạt kết quả xuất sắc toàn diện đã được Hội Khuyến học và UBND quận Cầu Giấy biểu dương.

Hà Phong
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /