Hà Nội, ngày 11-04-2021

Quận ủy Tây Hồ quán triệt đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

21/10/2020 14:57 | 0

(NSHN) - Ngày 21-10, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Tây Hồ; các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận tới hơn 200 cán bộ chủ chốt.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội; quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Tây Hồ. 

Các đồng chí Thường trực Quận ủy Tây Hồ cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản 6 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, Quận ủy Tây Hồ tập trung vào các nội dung: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế; chú trọng phát triển ngành dịch vụ - du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống…

Theo đồng chí Đỗ Anh Tuấn, việc học tập, quán triệt các nghị quyết trên là nhiệm vụ quan trọng giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, đơn vị trong toàn Đảng bộ quận nắm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết. Từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /