Hà Nội, ngày 20-04-2021

Huyện Mỹ Đức: 3/7 sản phẩm dự thi OCOP đủ tiêu chí công nhận 5 sao

21/10/2020 18:24 | 0

(NSHN) - Chiều 21-10, đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội; Tổ tư vấn, giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội và Tổ tư vấn, giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Mỹ Đức đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện năm 2020.

Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Mỹ Đức năm 2020.

Theo đó, 7 sản phẩm đăng ký dự thi Chương trình OCOP của huyện Mỹ Đức năm 2020 là: “Khăn lụa tơ tằm”, “Khăn lụa tơ sen”, “Chăn bông tơ tằm tự dệt” của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận; “Bộ sản phẩm khăn sợi nở”, “Bộ sản phẩm khăn sợi tre”, “Bộ sản phẩm khăn sợi cotton” của Công ty TNHH dệt may Thành Long (xã Phùng Xá); “Bánh dừa nướng hiệu chú Béo” của Cơ sở sản xuất bánh kẹo Kim Thành (xã Hương Sơn)...

Theo Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Trương Anh Tuấn, trong số 7 sản phẩm dự thi OCOP năm 2020 của huyện Mỹ Đức, có 1 sản phẩm OCOP “Chăn bông tơ tằm tự dệt” của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận năm 2019 đã được UBND thành phố Hà Nội chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao; năm 2020, bà Thuận tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt tiêu chí 5 sao.

Kết quả chấm điểm của cơ quan chức năng cho thấy, huyện Mỹ Đức có 3/7 sản phẩm là: “Khăn lụa tơ tằm”, “Khăn lụa tơ sen”, “Chăn bông tơ tằm tự dệt” của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã đạt đủ tiêu chí trình các cấp công nhận sản phẩm OCOP 5 sao (là sản phẩm cấp quốc gia - hạng cao nhất trong thang bậc đánh giá sản phẩm OCOP); 3 sản phẩm của Công ty TNHH dệt may Thành Long đạt 3 sao và 1 sản phẩm của Cơ sở sản xuất bánh kẹo Kim Thành chưa đủ tiêu chí để cấp sao...

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /