Hà Nội, ngày 25-01-2021

Ứng Hòa có khoảng 3.950ha nuôi trồng thủy sản

18/11/2020 07:26 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Ứng Hòa, năm 2020, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt khoảng 3.950ha, tăng 1.017ha so với năm 2015, diện tích tăng do chủ yếu chuyển đổi từ ruộng trũng kém hiệu quả. Đối tượng nuôi trồng thủy sản chủ yếu là các loại cá truyền thống (trắm, chép lai, trôi, rô phi…). Một số mô hình chuyển đổi sang chuyên nuôi trồng thủy sản giá trị cao hoặc thủy sản kết hợp chăn nuôi gia cầm, lúa cá.

Đến nay, Ứng Hòa đã hình thành vùng chuyên nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, chất lượng cao tại các xã: Trung Tú, Đồng Tân, Hòa Lâm, Trầm Lộng, Minh Đức... với quy mô 2-6ha.

Năm 2020, năng suất bình quân thủy sản ước đạt 8,88 tấn/ha, tăng 0,78 tấn/ha so với năm 2015, sản lượng dự kiến đạt 35.091,8 tấn; giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản trên 1ha của huyện Ứng Hòa đạt khoảng 380 triệu đồng; thu nhập của các hộ sau chuyển đổi trên 1ha canh tác gấp 4-5 lần so với mô hình canh tác lúa truyền thống.

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /