Hà Nội, ngày 01-12-2020

Huyện Mê Linh quy hoạch 135 vùng sản xuất nông nghiệp

20/11/2020 07:22 | 0

(HNM) - Hiện nay, huyện Mê Linh đã quy hoạch được 135 vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó có 43 vùng sản xuất lúa chất lượng cao; 92 vùng sản xuất tập trung (thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mô hình kinh tế trang trại).

Theo đó, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô 50ha/vùng trở lên tại các xã: Liên Mạc, Tam Đồng, Tự Lập, Thạch Đà; vùng sản xuất cây ăn quả với quy mô 20ha trở lên tại các xã: Hoàng Kim, Chu Phan, Thanh Lâm, Kim Hoa, Tiến Thắng; vùng sản xuất hoa chất lượng cao quy mô 20ha trở lên tại các xã: Văn Khê, Mê Linh; vùng sản xuất rau các loại ở các xã: Đại Thịnh, Tráng Việt, Tiền Phong, Tiến Thắng, Văn Khê...

Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã có một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả tích cực.

Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /