Hà Nội, ngày 20-04-2021

Lãnh đạo Quận Tây Hồ tiếp nhận gần 40 ý kiến của cán bộ, nhân dân

26/11/2020 10:57 | 0

(NSHN) - Sáng 26-11, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, quận Tây Hồ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 trong bối cảnh kinh tế cả nước nói chung và kinh tế quận nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai, bão lũ…, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, UBND quận đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công... Năm 2020, UBND quận đã thực hiện và hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó, tổng thu ngân sách quận ước đạt 4.426 tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch năm…

Tại hội nghị, lãnh đạo quận Tây Hồ đã tiếp nhận gần 40 ý kiến của cán bộ, nhân dân, trong đó có 15 ý kiến phát biểu trực tiếp. Các ý kiến tập trung vào vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy Tây Hồ; nội dung hình thức sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên; công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính; việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố; kết quả chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý nhà chung cư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Với tinh thần cầu thị, các đồng chí lãnh đạo quận đã lắng nghe, tiếp thu, giải đáp từng ý kiến của nhân dân; đồng thời, yêu cầu các ban, ngành của quận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ sớm tham mưu UBND quận giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo thành phố những nội dung vượt thẩm quyền…

Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /