Hà Nội, ngày 20-04-2021

Giúp hội viên vay vốn hơn 1,5 tỷ đồng phát triển kinh tế

26/11/2020 12:21 | 0

(NSHN) - Ngày 26-11, Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đông.

Tại lễ kỷ niệm, Thượng tá Nguyễn Huy Lương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đông ôn lại truyền thống hào hùng của hội cựu chiến binh các cấp và chặng đường 30 năm thành lập của Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đông (1990-2020). Đến nay, Hội có 743 hội viên, sinh hoạt tại 18 chi hội, trong đó có 258 hội viên là đảng viên, hơn 60 hội viên đang đảm nhiệm công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể…

Tiết mục văn nghệ của hội viên Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đông.

Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đông đã tích cực giúp hội viên nâng cao đời sống, phát triển kinh tế thông qua hoạt động giúp hộ hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ hằng năm hơn 1,5 tỷ đồng; đẩy mạnh phong trào xây dựng quỹ Hội với tổng vốn quỹ hơn 400 triệu đồng, giúp hơn 70 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, học nghề; tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước... 

Với những thành tích đã đạt được trong 30 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đông đã được Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây, Hội Cựu chiến binh thị xã, UBND xã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua. 

Trung Nguyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /