Hà Nội, ngày 07-03-2021

Chuyển đổi 1.917ha sang sản xuất cây trồng, vật nuôi giá trị cao tại Đông Anh

27/11/2020 07:06 | 0

(HNM) - Thông tin từ UBND huyện Đông Anh, đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng được 1.917,6ha; riêng năm 2020 là 30ha.

Trong đó, đất chuyển từ lúa sang trồng rau màu là 755,62ha; cây ăn quả 611,69ha; hoa - cây cảnh 365,44ha; thủy sản 184,85ha. Hiệu quả kinh tế từ các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bình quân tăng từ 4 đến 7 lần so với trồng lúa.

Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện Đông Anh đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung: Vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng ở các xã Thụy Lâm, Liên Hà, Dục Tú, Việt Hùng, diện tích 800ha; vùng sản xuất rau an toàn tại các xã Vân Nội, Tiên Dương, Nam Hồng, Bắc Hồng, Nguyên Khê, Cổ Loa, Tàm Xá với diện tích 800ha; vùng trồng hoa cây cảnh tại các xã Uy Nỗ, Tiên Dương, Tàm Xá, Vĩnh Ngọc với diện tích 200ha; vùng cam Canh, cam Vinh tại các xã Võng La, Xuân Canh có diện tích 50ha…

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /