Hà Nội, ngày 18-01-2021

Xây dựng hệ thống chính trị quận Nam Từ Liêm trong sạch, vững mạnh

08/01/2021 12:25 | 0

(NSHN) - Ngày 8-1, Quận ủy Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được khen thưởng.

Năm 2020, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quận ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công, đúng tiến độ đại hội của 328/328 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 39/39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2020, Đảng bộ quận đã kết nạp được 195 đảng viên, đạt 102,6% kế hoạch; thành lập 8 tổ chức Đảng, đạt 160% kế hoạch…

Năm 2021, chủ đề công tác được Quận ủy Nam Từ Liêm xác định là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Quận đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; hướng về cơ sở; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ của từng tháng, từng quý trong năm.

Đồng thời, Quận ủy sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Nhân dịp này, Quận ủy Nam Từ Liêm khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /