Hà Nội, ngày 18-01-2021

Thạch Thất phấn đấu gieo cấy hơn 7.500ha lúa vụ xuân 2021

13/01/2021 07:18 | 0

(HNM) - Vụ lúa xuân năm 2021, huyện Thạch Thất phấn đấu gieo cấy 7.575ha với cơ cấu giống: 25% diện tích lúa TBR-225, J02, J01; 25% diện tích giống Thiên ưu 8, VRN20; 20% giống BC 15; 15% giống lúa thơm; 10% giống lúa nếp các loại và 5% giống khảo nghiệm.

Để giành vụ xuân thắng lợi, UBND huyện Thạch Thất yêu cầu các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, đặc biệt quan tâm đến lịch thời vụ và cơ cấu giống. Đồng thời, trước khi lấy nước, làm đất sản xuất vụ xuân, các xã, thị trấn cần rà soát lại diện tích, cơ cấu giống để bổ sung vào kế hoạch gieo trồng phù hợp từng địa phương.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân che phủ ni lông chống rét cho diện tích mạ mới gieo. Các địa phương sẵn sàng mọi phương án lấy nước vào kênh mương nội đồng trong đợt 1 xả nước từ các hồ thủy điện; rà soát để xây dựng kế hoạch cứng hóa kênh mương, giao thông nội đồng phục vụ nhân dân đi lại, sản xuất nông nghiệp được thuận lợi.

Hoàng Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /