Hà Nội, ngày 18-01-2021

Huyện Thanh Trì kéo giảm các vụ phạm tội về trật tự xã hội

14/01/2021 13:23 | 0

(NSHN) - Ngày 14-1, Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký giao ước thi đua bảo đảm an ninh trật tự năm 2021.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của thành phố Hà Nội và địa phương, trong đó tập trung đấu tranh hiệu quả phòng, chống tội phạm, ma túy. Kết quả đã kéo giảm các vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019, vượt chỉ tiêu đề ra là giảm phạm pháp hình sự. Kết quả điều tra khám phá đạt cao, vượt chỉ tiêu đề ra. Điều tra khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng, triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy và tội phạm hình sự nguy hiểm…

Huyện Thanh Trì cũng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn; đã triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị... Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được huyện quan tâm thực hiện nghiêm túc, phát huy sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng tới mục tiêu văn minh đô thị để phấn đấu đạt tiêu chí phát triển từ huyện lên quận. UBND huyện Thanh Trì cũng đã tổ chức cho các xã, thị trấn trên địa bàn ký giao ước thi đua bảo đảm an ninh trật tự năm 2021, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Chu Dũng
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /