Hà Nội, ngày 26-01-2021

Huyện ủy Phúc Thọ: Tiếp tục tập trung thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa

14/01/2021 14:39 | 0

(NSHN) - Ngày 14-1, Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, Huyện ủy Phúc Thọ lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngay sau Đại hội, Huyện ủy Phúc Thọ tập trung xây dựng, ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động, Quy chế làm việc, 6 chương trình công tác toàn khoá cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội.

Bên cạnh đó, công tác sắp xếp, kiện toàn các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách được thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Huyện đã hoàn thành sáp nhập 2 xã mới: Sen Phương, Xuân Đình đúng chủ trương, lộ trình kế hoạch, hoạt động ổn định.

Cùng với đó, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt kết quả khá toàn diện trong bối cảnh dịch bệnh có thời gian dài diễn biến phức tạp. Các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao.

Bí thư huyện ủy Lê Thị Thu Hằng cho biết, năm 2021, Huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa của huyện; xây dựng và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa 10 chương trình toàn khóa của Thành ủy khóa XVII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới, phát triển''.

Đặc biệt, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “3 sạch”; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026...

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /