Hà Nội, ngày 18-04-2021

Chương Mỹ triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

22/01/2021 07:00 | 0

(HNM) - UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện phấn đấu đạt mục tiêu trong 2 năm đầu sẽ có hơn 90% số xã không có bệnh Dịch tả lợn châu Phi; trong 2 năm tiếp theo sẽ có hơn 95% số xã không có bệnh Dịch tả lợn châu Phi và năm cuối sẽ có hơn 99% số xã không có bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Cùng với đó, huyện xây dựng thành công ít nhất 1 cơ sở chăn nuôi lợn an toàn với bệnh Dịch tả lợn châu Phi, 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

Để đạt mục tiêu trên, huyện tổ chức giám sát dịch bệnh, tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo quy định; xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo quy định…

Quỳnh Ngọc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /