Hà Nội, ngày 18-04-2021

Huyện Mỹ Đức: Điểm sáng trong công tác đánh giá cán bộ

22/01/2021 09:02 | 0

(HNMO) - Theo Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt, năm 2020, huyện đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng.

Thường trực Huyện ủy khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của huyện Mỹ Đức diễn ra ngày 21-1. 

Theo Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt, năm 2020, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2019. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt những kết quả nổi bật. Đảng bộ huyện đã kết nạp được 175 đảng viên mới. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, đạt nhiều kết quả.

Điểm sáng trong công tác đánh giá cán bộ năm 2020 là huyện đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc hệ thống chính trị huyện.

Cũng trong năm 2020, huyện đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Năm 2021, Huyện ủy Mỹ Đức đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

B.Hân
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /