Hà Nội, ngày 18-04-2021

Quận Hoàng Mai có 91,2% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

25/01/2021 12:17 | 0

(NSHN) - Ngày 25-1, quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; triển khai phong trào năm 2021.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao giấy khen cho các tập thể.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai đã tổ chức nhiều hoạt động tập trung nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa. Kết quả, toàn quận có 94.388/103.477 hộ đạt danh hiệu hộ gia đình văn hóa, đạt 91,2%; 313/354 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, đạt 88%; 102/171 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, đạt 60,1%. Các phường đã duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần, ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt, tạo nên bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó, hệ thống thiết chế văn hóa luôn được quận quan tâm đầu tư. Tại các phường đều có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; 100% tổ dân phố có nơi sinh hoạt văn hóa; 161/184 khu dân cư có nhà hội họp, vượt chỉ tiêu thành phố giao 9,4%.

Năm 2021, quận Hoàng Mai chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, có chiều sâu; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Quận phấn đấu 89% số hộ được công nhận gia đình văn hóa; 82% tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa; 70% đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa.

Dịp này, UBND quận Hoàng Mai đã khen thưởng 20 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; 70 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu; 42 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Hiền Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /