Hà Nội, ngày 18-04-2021

4 xã của Thường Tín đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

15/02/2021 07:34 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Thường Tín, huyện đã chọn 4 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao là Nhị Khê, Văn Bình, Hà Hồi, Vạn Điểm. Các xã này đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung mọi nguồn lực thực hiện nâng cao các tiêu chí nông thôn mới để hoàn thành theo đúng lộ trình.

Đến nay, căn cứ bộ Tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội, 4 xã nêu trên đều đạt 19/19 tiêu chí với số điểm cao. Tỷ lệ mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đạt gần 100%.

Trên cơ sở đánh giá hồ sơ và khảo sát thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 4 xã, các thành viên Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội đã chấm xã Nhị Khê 95,4 điểm, xã Văn Bình 96,1 điểm, xã Hà Hồi 97,6 điểm, xã Vạn Điểm 96,3 điểm. Cả 4 xã đều đủ điều kiện để trình Hội đồng thẩm định của thành phố xem xét, trình UBND thành phố Hà Nội công nhận về đích nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Sơn Tùng
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /