Hà Nội, ngày 18-04-2021

HĐND quận Ba Đình điều chỉnh kế hoạch giám sát linh hoạt

16/02/2021 07:56 | 0

(HNM) - Năm 2020, HĐND quận Ba Đình đã giám sát 2 đợt về việc triển khai thực hiện phân bổ biên chế hành chính sự nghiệp theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14-12-2019 của HĐND quận và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Thường trực HĐND quận thực hiện 3 đợt giám sát, khảo sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch; việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020...

Năm 2021, HĐND quận Ba Đình sẽ triển khai giám sát theo kế hoạch cũng như linh hoạt theo thực tế, chú trọng các nội dung cử tri quan tâm như công tác bảo đảm môi trường khu dân cư, ao hồ; công tác an toàn thực phẩm; việc thực hiện các kiến nghị của cử tri…

Ngoài ra, HĐND quận sẽ tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự dân chủ, đúng luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /