Hà Nội, ngày 09-03-2021

Năm 2021, Hoài Đức phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt hơn 16.200 tấn

17/02/2021 07:44 | 0

(HNM) - Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức cho biết, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 1.243 tỷ đồng (100,7% kế hoạch năm), trong đó giá trị trồng trọt 636 tỷ đồng; chăn nuôi, thủy sản 607 tỷ đồng.

Năm 2021, toàn huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp đạt 1.271 tỷ đồng, trong đó: Trồng trọt 646 tỷ đồng (tổng sản lượng lương thực đạt hơn 16.200 tấn); chăn nuôi 625 tỷ đồng, trong đó tập trung duy trì, phát triển đàn gia súc 48.000 con trâu, bò, lợn và 450.000 con gia cầm.

Cùng với đó, huyện tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn cho phát triển chăn nuôi, khuyến khích người chăn nuôi tái đàn theo hướng an toàn sinh học, ưu tiên các loại lợn nái ngoại và lợn thịt 100% máu ngoại, gà Lương Phượng giống gốc, gà ri lai thả vườn, chăn nuôi bò cái sinh sản lai Sind, nuôi trâu, bò thịt...

Phương Uyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /