Hà Nội, ngày 09-03-2021

Ứng Hòa có 11 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

17/02/2021 07:46 | 0

(HNM) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Ứng Hòa có 11 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã: Sơn Công, Hồng Quang, Phù Lưu, Vạn Thái và xã Trầm Lộng.

Cụ thể: 2 mô hình trồng rau an toàn trong nhà màng với diện tích 6.000m2 tại thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công; 4 mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng diện tích 19.200m2 tại xã Hồng Quang và xã Phù Lưu; 3 mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ứng dụng công nghệ tự động hóa, có liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp tại xã Vạn Thái; 2 mô hình nuôi cá “sông trong ao” tại xã Trầm Lộng.

Mặt khác, việc ứng dụng cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt cũng được huyện tăng cường, ngoài sử dụng các loại máy phổ biến như máy làm đất, máy gặt, thời gian tới, huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất tập trung; duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, cải tạo giống nhằm nâng cao chất lượng, đưa một số giống vật nuôi mới vào sản xuất...

Quỳnh Ngọc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /