Hà Nội, ngày 09-03-2021

Năm 2021, Thanh Oai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,4%

19/02/2021 06:50 | 0

(HNM) - UBND huyện Thanh Oai cho biết, năm 2021, toàn huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 21.858 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng 12.823 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp, thủy sản 1.677 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ 7.358 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,4%...

Thực hiện các mục tiêu nói trên, huyện Thanh Oai triển khai nhiều giải pháp, như: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP, ứng dụng công nghệ cao; phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Huyện cũng sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học...

Phương Uyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /