Hà Nội, ngày 09-03-2021

Thường Tín triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất vụ xuân 2021

19/02/2021 06:52 | 0

(HNM) - UBND huyện Thường Tín thông tin, vụ xuân 2021, huyện đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, trên cơ sở căn cứ nhu cầu đăng ký của nông dân trong huyện, Phòng Kinh tế huyện đã cấp hơn 99 tấn thóc giống theo mức hỗ trợ 50% kinh phí mua giống cho 100% diện tích sản xuất vụ xuân với định mức 2kg thóc giống/sào. Huyện cũng hỗ trợ 100% kinh phí mua giống kết hợp hỗ trợ tiền phân bón và thuê máy cấy cho hai mô hình, gồm: Mô hình khảo nghiệm giống mới, mô hình khảo nghiệm giống lúa mới kết hợp máy cấy. Hai mô hình này được triển khai diện tích gọn vùng, quy mô từ 2ha trở lên.

Ngoài ra, huyện Thường Tín đã hỗ trợ 100% kinh phí mua giống trên một số loại cây rau màu. Cụ thể, huyện hỗ trợ giống cho các xã thực hiện mô hình trồng ngô quy mô 20ha/mô hình/xã; trồng đỗ tương quy mô 21,6ha/mô hình/xã; trồng khoai tây liên kết “4 nhà” quy mô 3,6ha/mô hình/xã... Để các mô hình triển khai đạt hiệu quả cao, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng phương án sản xuất gắn với quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, trên một cánh đồng nên gieo trồng một loại giống.

Bạch Thanh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /