Hà Nội, ngày 06-03-2021

HĐND thị xã Sơn Tây tổ chức tốt các kỳ họp và phiên giải trình

23/02/2021 06:56 | 0

(HNM) - Năm 2020, Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây đã tổ chức 19 phiên họp để giải quyết các nhiệm vụ theo thẩm quyền, trong đó đã xem xét, cho ý kiến về: Duyệt điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách thị xã Sơn Tây năm 2020 theo đề nghị của UBND thị xã; phê duyệt phương án sử dụng số tăng thu tiết kiệm chi để phân bổ nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị...

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây vẫn tổ chức thành công phiên giải trình giữa hai kỳ họp về kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên trên địa bàn thị xã...

Năm 2021, Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây tiếp tục tổ chức các kỳ họp thường kỳ, không thường kỳ để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND thị xã sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, chú trọng hoạt động giám sát trực tiếp qua các phiên giải trình, hướng trọng tâm vào các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh, kiến nghị.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /