Hà Nội, ngày 18-04-2021

Quốc Oai tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng

01/03/2021 07:27 | 0

(HNM) - Theo thống kê của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai, huyện đang thực hiện các dự án: Đường Vành đai Khu công nghiệp Bắc Phú Cát (đường Vành đai Khu công nghệ cao Hòa Lạc), đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên).

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, người dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân do phần diện tích đất nông nghiệp là đất vườn, ao liền thửa với đất ở nằm trong vùng dự án là 91.400,8m2, liên quan đến 340 hộ dân các xã: Hòa Thạch, Đông Yên, Phú Cát... theo quy định sẽ chỉ được bồi thường bằng giá đất nông nghiệp, không được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề.

Cụ thể, tại Dự án đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai qua địa bàn các xã: Phú Cát, Hòa Thạch, Đông Yên, tổng diện tích đất thu hồi tại 3 xã là 24.173,4m2. Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch Đỗ Văn Dương cho biết, toàn xã có 11.984,4m2 đất của 142 hộ dân nằm trong dự án, phải thu hồi giải phóng mặt bằng, trong đó có cả phần đất vườn, ao liền thửa đất ở. Ông Nguyễn Tuấn Anh ở xóm Cây Đa, xã Hòa Thạch cùng những hộ dân khác mong muốn được bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với đất vườn, ao liền thửa đất ở như đất nông nghiệp giao đến hộ theo Nghị định 64/CP ngày 27-3-1993 của Chính phủ.

Tương tự, tại Dự án đường Vành đai Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Phú Cát có 118.624,9m2 đất phải thu hồi phục vụ dự án, trong đó có 12.181,2m2 đất của 40 hộ gia đình thuộc diện đất vườn, ao liền thửa với đất ở. Ngoài ra, theo cán bộ địa chính xã Phú Cát Nguyễn Văn Mến, một phần diện tích đất trồng chè của Nông trường Chè Long Phú cũng nằm trong dự án, nhưng nhiều công nhân nông trường sau khi được giao quản lý, sử dụng đã tự ý chuyển nhượng đất cho người khác, dẫn đến việc hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai Trần Anh Tuấn cho hay, huyện cũng đang gặp khó khăn tương tự tại các dự án đường trung tâm xã Tân Phú, đường tránh tỉnh lộ 419 - đoạn qua xã Tân Hòa... Do đó, trung tâm đã đề xuất UBND huyện cho hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng với chủ sử dụng ban đầu, sau đó, họ phải có trách nhiệm liên hệ người nhận chuyển nhượng để hoàn thiện thủ tục nhận bồi thường, bàn giao đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện đã đề xuất một số giải pháp với UBND thành phố và các sở, ngành chức năng. Cụ thể, đối với đất nông nghiệp vườn, ao liền thửa với đất ở, cho phép huyện phê duyệt chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại (như trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP ngày 27-3-1993 của Chính phủ). Đối với đất nông nghiệp bị thu hồi không hết thửa khi triển khai thực hiện dự án, diện tích còn lại nhỏ lẻ, khó canh tác... đề nghị Nhà nước thu hồi nốt.

Khi những giải pháp nêu trên được thực hiện sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện...

Ánh Dương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /