Hà Nội, ngày 18-04-2021

Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ giải quyết 20 đơn thư, khiếu nại tố cáo đúng luật định

02/03/2021 06:54 | 0

(HNM) - Thời gian qua, HĐND huyện Chương Mỹ đã chú trọng công tác tiếp, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo hướng sát cơ sở. Đáng chú ý, năm 2020, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện 36 buổi tiếp công dân tại trụ sở UBND xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử với 72 lượt đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp công dân theo lịch.

Cùng với công tác tiếp dân, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Trong đó, đã tiếp nhận, xử lý, đôn đốc giải quyết 20 đơn thư, khiếu nại tố cáo đúng luật định, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Năm 2021, HĐND huyện Chương Mỹ tiếp tục đổi mới hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ họp thường kỳ, không thường kỳ, HĐND huyện sẽ tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện cũng sẽ chú trọng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để nắm bắt tâm tư, ý kiến, đơn thư của công dân, từ đó tổng hợp, phân loại chuyển, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết theo quy định.

Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /