Hà Nội, ngày 20-05-2018

Ảnh minh họa.

Thống nhất giá dịch vụ thu gom rác thải

01/04/2017 07:49 | 0
(HNM) - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1423/ UBND-KT, chấp thuận đề xuất của liên ngành Sở Xây dựng - Sở Tài chính - Cục Thuế TP Hà Nội về mô hình thu giá dịch vụ thu gom rác thải.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc là đơn vị đầu mối thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thu giá dịch vụ; chỉ đạo rà soát số dân, số lượng tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...; khối lượng rác thải thực tế phát sinh, gửi Sở Tài chính, Xây dựng trước ngày 31-5-2017 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu giao thu giá dịch vụ cho phù hợp.
Khánh Lý
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /