Hà Nội, ngày 21-05-2018

Đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 95 - 100%

28/06/2017 06:44 | 0
(NSHN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn đến năm 2020 là, thành phố huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 95 - 100%; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 75%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân dưới 18%...

Thành phố đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước năm 2020 các dự án: Nhà máy nước Dương Nội - Hà Đông 30.000m3/ngày đêm (hoàn thành trong năm 2017); nâng công suất Nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì lên 150.000m3/ngày đêm (trong đó nước mặt 130.000m3); Nhà máy nước mặt sông Hồng, công suất 300.000m3/ngày đêm; Nhà máy nước mặt sông Đuống, công suất 300.000m3/ngày đêm…

Cùng với đó, thành phố đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước từ nguồn tập trung, phù hợp tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy nước theo quy hoạch, bao gồm: Tuyến ống truyền dẫn nước sông Đà số 2; đường ống dọc trục quốc lộ 32, 21, 21B, đường Vành đai 4… Phấn đấu phát triển hệ thống cấp nước nông thôn từ nguồn tập trung của thành phố với 235 xã; xây dựng mô hình cấp nước cục bộ liên thôn, xã cho khoảng 128.000 hộ…
Gia Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /