Hà Nội, ngày 23-01-2019

Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Hà Nội

13/09/2017 10:22 | 0
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn TP Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21-9-2017, thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 22-7-2014 của UBND thành phố về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo quy định mới, việc mai táng người chết phải được thực hiện trong nghĩa trang; trường hợp đặc biệt mai táng ngoài nghĩa trang phải có sự chấp thuận của UBND cấp huyện hoặc cấp thành phố. Các phần mộ riêng lẻ sẽ từng bước được di chuyển về nghĩa trang tập trung các cấp; các nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường sẽ được di chuyển, cải tạo hoặc đóng cửa. Đối với các nghĩa trang xã hội hóa, các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng phải xin ý kiến thẩm định của các sở, ban, ngành và UBND các cấp theo phân cấp quản lý; đồng thời phải dành tối thiểu 20% quỹ đất đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chi tiết để UBND các cấp giải quyết việc phục vụ các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Người vô gia cư, trẻ em bị bỏ rơi, người không có thân nhân hoặc có thân nhân nhưng không có điều kiện lo việc mai táng khi chết ở địa phương nào, thì UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đó phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc mai táng. UBND thành phố cho phép các bên liên quan ký hợp đồng đăng ký trước phần mộ tại các nghĩa trang xã hội hóa, nghĩa trang cấp thành phố, cấp huyện với đối tượng từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, người có vợ hoặc chồng đã an táng trong nghĩa trang.
Minh Ngọc
Từ khoá:
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /