Hà Nội, ngày 01-12-2020

Hoàn thiện hồ sơ trình công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

24/06/2019 07:21 | 0
(HNM) - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, đến hết quý II-2019, thành phố Hà Nội có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 325 xã (chiếm 84,2% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã: Song Phượng, Đan Phượng, Liên Trung (huyện Đan Phượng) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận 2 huyện Gia Lâm và Quốc Oai đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2018; tập trung chỉ đạo thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Thạch Thất, Phúc Thọ hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới năm 2019...

Để đẩy nhanh tiến độ chương trình, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội cũng đề xuất thành phố bổ sung kinh phí hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019 và sớm ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 của thành phố Hà Nội.
 
Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /