Hà Nội, ngày 25-09-2020

10.625 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế

12/07/2019 10:51 | 0

(HNM) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Oai, đến nay tổng nguồn vốn huy động tại ngân hàng là 326,45 tỷ đồng, tăng 31,37 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 10,6% so với đầu năm 2019.

Trong đó, nguồn vốn trung ương chuyển về là 163,53 tỷ đồng; nguồn vốn huy động tiền gửi của tổ viên là 10,79 tỷ đồng, tăng 718 triệu đồng so với đầu năm 2019; vốn ủy thác tại địa phương là 114,55 tỷ đồng, tăng 22,5 tỷ đồng so với đầu năm 2019...

Việc triển khai phân bổ vốn, rà soát đối tượng, bình xét cho vay được thực hiện đúng quy định; các hội đoàn thể đã thực hiện tốt 3 khâu trong hợp đồng ủy thác là kiểm tra trước, trong và sau cho vay, từ đó ý thức của hộ vay được nâng lên, chất lượng tín dụng được bảo đảm.

Đến nay, tổng dư nợ cho các chương trình vay vốn tại ngân hàng đạt 325,14 tỷ đồng, cho 10.625 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên... được vay vốn kịp thời và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Ngọc Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /