Hà Nội, ngày 18-01-2021

Huyện Thường Tín có 14 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

06/04/2020 07:40 | 0

(HNM) - Đến nay, trên địa bàn huyện Thường Tín có 14 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Mô hình nuôi cá sông trong ao ở xã Tiền Phong; nuôi trồng thủy sản tập trung ở xã Nghiêm Xuyên; cây ăn quả tại các xã: Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên; mô hình vườn - ao - chuồng ở xã Thư Phú; chăn nuôi lợn sinh học tại xã Vân Tảo; chăn nuôi gà công nghiệp tại các xã: Khánh Hà, Hồng Vân, Vân Tảo...

Các mô hình đều tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường, mang lại giá trị cao cho nông dân.

Để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, Thường Tín xây dựng và hình thành 6 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp như: Chuỗi rau VietGAP tại các xã Ninh Sở, Lê Lợi; chuỗi sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ tại xã Khánh Hà. Huyện cũng xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm trên địa bàn (dưa chuột, khoai tây...) nhằm phát huy lợi thế địa phương, nâng cao giá trị nông sản.

 

Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /