Hà Nội, ngày 17-01-2021

Huyện Ba Vì phấn đấu hết năm 2020 có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới

01/05/2020 07:46 | 0

(HNM) - Là huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên đời sống người dân huyện Ba Vì còn nhiều khó khăn.

Phụ nữ xã Tản Lĩnh chăm sóc đường hoa.

Tính đến hết năm 2019, huyện Ba Vì mới có 18/30 xã “về đích” nông thôn mới. Năm 2020, huyện Ba Vì dồn lực để có thêm 5 xã gồm: Vạn Thắng, Tản Lĩnh, Phú Đông, Tiên Phong, Đồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 23/30 xã, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.

Mục tiêu của Ba Vì trong giai đoạn 2020-2025 có 7 xã còn lại hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đạt 100% số xã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để thực hiện được điều này, huyện Ba Vì huy động tổng nguồn lực đầu tư cho các xã; đặc biệt, huyện tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa để có thêm kinh phí xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /