Hà Nội, ngày 17-01-2021

Thu hoạch lúa xuân sớm ở huyện Sóc Sơn để phòng tránh lụt bão

04/05/2020 07:15 | 0

(HNM) - UBND huyện Sóc Sơn vừa có Báo cáo số 307/BC-UBND về việc sơ kết sản xuất vụ xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và định hướng sản xuất vụ đông năm 2020.

Thu hoạch lúa tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Tùng Nguyễn

Vụ xuân 2020, diện tích trồng trọt của huyện Sóc Sơn là 10.562ha (hơn 9.531ha lúa; 1.030,5ha rau, hoa và cây trồng khác). UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu, các cơ quan chuyên môn theo dõi sát tình hình thời tiết để chỉ đạo sản xuất phù hợp.

Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn cũng chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn chủ động, tập trung thu hoạch diện tích lúa xuân khi đã chín, sớm triển khai sản xuất vụ mùa 2020 với mục tiêu không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng nếu lụt, bão xảy ra...

Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa 2020, toàn huyện Sóc Sơn dự kiến gieo trồng 10.600ha (trong đó, lúa 9.360ha, cây trồng khác 1.240ha) và 3.000ha cây vụ đông...

Hoàng Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /