Hà Nội, ngày 05-08-2020

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Ứng Hòa giảm còn 0,85%

06/07/2020 07:50 | 0

(HNM) - UBND huyện Ứng Hòa thông tin, thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Ứng Hòa năm 2020", từ đầu năm đến nay, huyện đã giải quyết cho 364 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất với kinh phí hơn 17 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hơn 85 triệu đồng… Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2020, số hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm 96/250 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%.

Kiểm tra mô hình nuôi thủy sản ở xã Trầm Lộng, Ứng Hòa.

Từ nay đến cuối năm 2020, toàn huyện phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo trên địa bàn. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường hỗ trợ hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi; đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; đồng thời, tuyên truyền trong nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia xuất khẩu lao động, nâng cao thu nhập...

Ngọc Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /