Hà Nội, ngày 21-01-2021

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 100% huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới

13/07/2020 07:22 | 0

(HNM) - Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện, thị xã Sơn Tây và các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 100% số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành các mục tiêu trên, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Hoàng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /