Hà Nội, ngày 27-10-2020

Hơn 997 lượt hộ nghèo, cận nghèo huyện Ba Vì được vay vốn

17/07/2020 06:52 | 0

(HNM) -  Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì đã giải ngân 201,4 tỷ đồng cho hơn 997 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ gần 2.500 lượt hộ gia đình vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì, từ nay đến cuối năm, phòng sẽ bám sát chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Đồng thời, phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã kiện toàn hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện nghiêm túc việc trực giao dịch cố định tại xã; triển khai tốt công tác bình xét đối tượng vay vốn để nguồn vốn đến đúng đối tượng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /