Hà Nội, ngày 22-01-2021

16.319 hộ dân huyện Ba Vì được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế

19/10/2020 07:44 | 0

(HNM) - Đến hết ngày 30-9, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện Ba Vì là 696,26 tỷ đồng, tăng 126,46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019; tổng dư nợ là 694,7 tỷ đồng với 14 chương trình tín dụng cho 16.319 hộ dân được vay vốn ưu đãi, tăng 126,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, cơ bản hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020. Chất lượng tín dụng bảo đảm, không có nợ quá hạn, nợ khoanh là 169,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,024%/tổng dư nợ.

Huyện Ba Vì đã yêu cầu các hội đoàn thể nhận ủy thác và các xã, thị trấn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện các quy trình bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng; các xã có những giải pháp cụ thể đôn đốc thu hồi nợ xấu hoặc tiềm ẩn rủi ro nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả nguồn vốn cho vay.

Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /