Hà Nội, ngày 20-04-2021

Nông dân Sóc Sơn thu gom gần 8.000kg vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật

04/11/2020 07:46 | 0

(HNM) - Hội Nông dân huyện Sóc Sơn cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tích cực vệ sinh đồng ruộng, kênh mương nội đồng để bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong đó, cán bộ, hội viên các xã tham gia nạo vét 35km kênh mương tưới phục vụ sản xuất; 100% chi hội đã tham gia vệ sinh môi trường. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo vận động xây dựng mới 26 mô hình tự quản vệ sinh môi trường; tiếp tục duy trì, nâng cấp 104 cung đường nông dân tự quản và phát triển thêm hệ thống hoa, cây xanh; hỗ trợ 520 chiếc thùng, ủng, găng tay, khẩu trang... phục vụ các xã tổ chức thu gom, xử lý vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật. Qua đó, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã thu gom được gần 8.000kg vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân còn tổ chức được 45 buổi truyền thông lồng ghép về công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm... giúp gần 3.500 lượt hội viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Hoàng Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /