Hà Nội, ngày 19-01-2021

Sản lượng cây ăn quả năm 2020 của huyện Quốc Oai ước đạt 12.900 tấn

16/11/2020 07:47 | 0

(HNM) - UBND huyện Quốc Oai thông tin, đến năm 2020, toàn huyện đã phát triển được 1.174ha cây ăn quả, tăng 24ha so với năm 2019. Trong đó, huyện tập trung phát triển cây ăn quả chủ lực là nhãn (257ha), bưởi (486ha), ổi (70,4ha)...

Để tăng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, huyện đẩy mạnh phát triển theo vùng chuyên canh, như: Vùng nhãn chín muộn ở xã Đại Thành; vùng trồng bưởi, ổi, phật thủ ở các xã: Yên Sơn, Đông Quang, Sài Sơn... Nhờ đó, sản lượng cây ăn quả các loại trên địa bàn huyện trong năm 2020 ước đạt 12.900 tấn, tăng 728 tấn so với năm 2019...

Đặc biệt, nhằm nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu cho cây ăn quả, huyện Quốc Oai đã phối hợp với Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến xuất khẩu nhãn chín muộn xã Đại Thành và triển khai các thủ tục công nhận nhãn hiệu tập thể “Bưởi chua đầu tôm” xã Sài Sơn; phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu (Trường Đại học Thủy lợi) thử nghiệm chế phẩm sinh học bảo quản quả nhãn sau thu hoạch.

Hoàng Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /