Hà Nội, ngày 05-03-2021

100% xã, thôn tại thị xã Sơn Tây được quy hoạch sân chơi thể thao

22/11/2020 07:29 | 0

(HNM) - UBND thị xã Sơn Tây thông tin, từ đầu năm 2020 đến nay, thị xã Sơn Tây tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”, đưa nhiều chỉ tiêu về đích. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội thu được nhiều kết quả. 

Ngoài ra, đến nay, toàn thị xã có 3/6 xã có trung tâm văn hóa; 114/118 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó, 42 công trình văn hóa cơ sở được đầu tư xây mới, cải tạo. 100% xã, thôn trên địa bàn được bố trí quy hoạch sân chơi thể thao... 15/15 xã, phường đã thành lập Ban chủ nhiệm nhà văn hóa thôn, tổ dân phố với 582 thành viên tham gia, tích cực đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương.

Nguyễn Thanh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /