Hà Nội, ngày 07-03-2021

Nông thôn mới tiệm cận tiêu chí phường ở Thụy Lâm

25/11/2020 07:12 | 0

(HNM) - Là xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1 (2011-2015) của huyện Đông Anh và được công nhận xã nông thôn mới năm 2015, đến nay, Thụy Lâm luôn phát huy giá trị trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Đặc biệt, bám sát lộ trình xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận, Thụy Lâm đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới tiệm cận tiêu chí phường.

Từ khi khởi điểm xây dựng nông thôn mới đến nay, các thôn của xã Thụy Lâm đều nỗ lực giữ gìn, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới từng giai đoạn. Hà Lâm 2 là một trong những thôn tiêu biểu của xã Thụy Lâm về xây dựng nông thôn mới. Bí thư Chi bộ thôn Hà Lâm 2 Phạm Văn Cường chia sẻ: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân trong thôn đã đóng góp ngày công lao động, hiến đất để xây dựng đường làng, ngõ xóm. Cụ thể, thôn đã xây dựng được 2 tuyến đường, nhờ đó, đến nay hệ thống giao thông của Hà Lâm 2 rất thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm Nguyễn Văn Thu cho hay, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thụy Lâm đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa nội dung và trách nhiệm trong xây dựng chương trình. Tính riêng giai đoạn 2010-2015, nhân dân trong xã đã đóng góp gần 6 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 đóng góp hơn 730 triệu đồng... Nhờ những bước đi cụ thể, sự tham gia tích cực của người dân, đến năm 2015, Thụy Lâm đã được công nhận xã nông thôn mới.

Với lộ trình trở thành phường, đối với các tiêu chí nâng cao trong xây dựng nông thôn mới, Thụy Lâm phấn đấu hoàn thiện và chú trọng các yếu tố tiệm cận tiêu chí phường. Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm Nguyễn Văn Thu thông tin thêm, đối chiếu với các tiêu chí phường, xã đã có 9 tiêu chí đạt, 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: Cân đối thu - chi ngân sách; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; sân luyện tập thể dục, thể thao (diện tích khoảng 3.000m2); diện tích đất giao thông/dân số; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Để nâng cao các tiêu chí và hoàn thiện các tiêu chí phường, cùng với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, UBND xã Thụy Lâm tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ công cộng như: Xây dựng chợ và siêu thị trên địa bàn xã bảo đảm nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân, tăng lao động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giảm lao động nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Dự kiến năm 2020, thu nhập bình quân của người dân Thụy Lâm đạt 54 triệu đồng/người/năm...

"Bên cạnh đó, Thụy Lâm tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cải tạo, xây dựng các tuyến đường trên địa bàn xã theo các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch giao thông - vận tải đã được UBND thành phố và UBND huyện Đông Anh phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hệ thống tiêu thoát nước và xử lý nước thải, rác thải trên địa bàn", Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm Nguyễn Văn Thu thông tin thêm.

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /