Hà Nội, ngày 07-03-2021

100% thôn, làng của huyện Phúc Thọ có nhà văn hóa, nhà hội họp

25/11/2020 07:15 | 0

(HNM) - UBND huyện Phúc Thọ cho biết, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn huyện có 163/163 thôn, làng có nhà văn hóa, nhà hội họp cho nhân dân, đạt 100%.

Trong đó, có 88/163 nhà văn hóa, nhà hội họp đạt tiêu chí của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (54%). Các nhà văn hóa, nhà hội họp được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần cho nhân dân, là nơi tổ chức các hội nghị họp dân, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng...

Tiếp tục đầu tư, tôn tạo các nhà văn hóa, nhà hội họp cho các thôn, làng, huyện Phúc Thọ đang tập trung xây mới, sửa chữa, nâng cấp các nhà hội họp tại cụm 8, cụm 5 (xã Tích Giang); thôn Phú Đa, cụm 13, cụm 10 (xã Hát Môn); cụm 7 (xã Hiệp Thuận)... Công tác này nhằm phấn đấu đưa Phúc Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /