Hà Nội, ngày 18-01-2021

Hội viên nông dân Thủ đô hiến 5.100m2 đất phục vụ xây dựng nông thôn mới

06/01/2021 07:01 | 0

(HNM) - Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết, năm 2020, hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 1.081 buổi tuyên truyền, tập huấn cho hơn 104.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân về công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp...

Đặc biệt, năm 2020, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tích cực tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Theo đó, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia sửa chữa 252km đường nông thôn; nạo vét, sửa chữa 215km kênh mương nội đồng; sửa chữa, làm mới 151 cầu/cống phục vụ sản xuất nông nghiệp; đóng góp hơn 48 tỷ đồng, hơn 54.000 ngày công, hiến 5.100m2 đất để xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. 

Minh Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /