Hà Nội, ngày 04-03-2021

Vụ xuân 2021, Phúc Thọ phấn đấu gieo trồng 3631ha

18/01/2021 07:33 | 0

(HNM) - UBND huyện Phúc Thọ cho biết, vụ đông năm 2020-2021, toàn huyện Phúc Thọ đã gieo trồng được 1.932ha (đạt 106% kế hoạch).

Một số xã có diện tích cây vụ đông đạt khá như: Võng Xuyên, Xuân Đình, Vân Phúc, Thanh Đa, Tam Thuấn. Trong vụ đông, cây trồng được triển khai bảo đảm trong khung thời vụ, các loại giống đưa vào sản xuất có năng suất ổn định, tính chống chịu sâu bệnh khá. Huyện Phúc Thọ cũng đã xây dựng các mô hình khuyến nông, bảo vệ thực vật hỗ trợ nông dân (mô hình xử lý tàn dư cây trồng và cỏ dại trên cây rau; trồng rau an toàn; nhà màng, nhà lưới trồng hoa...).

Vụ xuân năm 2021, toàn huyện Phúc Thọ phấn đấu gieo trồng 3.631ha (trong đó có 2.608ha lúa và 1.023ha rau màu các loại); tiếp tục khảo nghiệm và đưa vào sản xuất các giống lúa mới. Ngoài ra, mỗi xã xây dựng ít nhất 1 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, có giá trị kinh tế cao như: Sản xuất rau an toàn, trồng hoa, cây ăn quả, cây cảnh, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học...

Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /